Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας :: Ποια σχολεία συγχωνεύονται.

– Τα 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗΣ, 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ σε 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ