Δημοσιεύεται η πτυχιακή εργασία του αποφοίτου του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λάρισας, Αθανασίου Φ. Παπακωνσταντίνου.

Η εργασία έχει τίτλο: «Ασφαλτικά Έργα: Μελέτη Οδού και Μέτρηση Επιφανειακών Χαρακτηριστικών» και διατίθεται σε αρχείο pdf.

Ακολουθήστε τη διαδρομή από το μενού: Άρθρα/ Εργασίες Φοιτητών/ Πολιτικών Έργων Υποδομής/ Ασφαλτικά Έργα: Μελέτη Οδού και Μέτρηση Επιφανειακών Χαρακτηριστικών.