Οι παρακάτω διπλωματικές εργασίες βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου:

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πολυχρονόπουλος, Π. 2004. Ο Προσανατολισμός της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Καστρίου. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γαιωδαισίας). Αρχείο Α΄Αρχείο Β΄

Καλλιαρόπουλος, Κ. 2004. Ο Προσανατολισμός των Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών Αζώρου και Μηλέας.Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Τοπογραφίας, Εργαστήριο Γενικής Γαιωδαισίας). Αρχείο Α΄Αρχείο Β΄

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σαμαρά, Φ. 2008. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε ορεινή περιοχή: Η περίπτωση του Δήμου Ολύμπου και της Κοινότητας Καρυάς. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών). Κατεβάστε την εργασία εδώ

Μπίτος, Τ. 2009. Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου μέσα στο διεθνές καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών. Προβλήματα διαχείρισής του. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας). Κατεβάστε την εργασία εδώ

Αλμαλιώτη, Σ. 2007. Το Μουσείο ως Περιβάλλον Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγκριτική αποτίμηση των προσφερόμενων μαθησιακών ευκαιριών στο Μουσείο Μπενάκη και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής).  Κατεβάστε την εργασία εδώ

Ντίκου, Δ. 2007. Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Αιθήκων: Απόψεις Επιχειρηματιών, Επισκεπτών και Τοπικής Κοινωνίας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Σπουδαστήριο Δασικής Αναψυχής, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Κοινωνιολογίας). Κατεβάστε την εργασία εδώ

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Χριστιανόπουλος, Κ. 2003. Χωροταξική και Αναπτυξιακή Θεώρηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνική Σχολή -Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης). Κατεβάστε την εργασία εδώ

Επιλέξτε από το μενού Άρθρα & Τεκμ. Κείμενα/ Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές