Έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες απ’ όταν η Δ.Ε.Η. διέκοψε την παροχή ρεύματος στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δολίχης.

Ο λόγος είναι ότι ο Δήμος δεν μερίμνησε για την εξόφληση των λογαριασμών, δεδομένου ότι, μετά την παραχώρηση της αποθήκης απο τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Δολίχης σ΄αυτόν για την μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο, την ευθύνη είχε ο πρώην Δήμος Λιβαδίου και τώρα ο Δήμος Ελασσόνας.