Την Κυριακή 3 Απριλίου 2011, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» προέβησαν σε δενδροφύτευση εκατό (100) καλλωπιστικών φυτών (δάφνες Απόλλωνος, πικροδάφνες, λυγούστρα και αγγελικές) σε ανοιχτούς χώρους της Δολίχης όπως στο γήπεδο, στο δημοτικό σχολείο, στη θέση «Αγία Παρασκευή», στην «Παναγία» και στο πάρκο του Μετοχίου.

Η προμήθεια των φυτών αποτέλεσε δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου.