Καλούνται όσοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν λίγο αίμα προς ενίσχυση της τράπεζας αίματος Δολίχης.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Απριλίου 2011, 9:00 π.μ. – 12:00 μ. στο Αγροτικό Ιατρείο Δολίχης.

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης
«Η Τριπολίτιδα»