Την Παρασκευή μετά το Πάσχα, όπως και τώρα, τελούταν η Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στην τοποθεσία «Τοπόλιανη» του Πυθίου. Οι Δολιχαίοι μετέβαιναν εκεί από το πρωί. Συμμετείχαν οι κάτοικοι του Πυθίου, της Κοκκινόγης, των Γερανείων, του Λόφου και λοιπών τριγύρω χωριών. Το γλέντι άρχιζε με δημοτικά τραγούδια. Στο προαύλιο της εκκλησίας υπήρχαν και μικροπωλητές που πλαισίωναν την εκδήλωση, δημιουργώντας το κλίμα μικρού πανηγυριού. Οι κάτοικοι των διάφορων χωριών είτε χόρευαν μόνοι τους –ανά κάθε χωριό- είτε όλοι μαζί.

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή αρχή του συγκεκριμένου εθίμου στη Ζωοοδόχου Πηγής, αλλά μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 1990 περίπου γινόταν το πανηγύρι, το οποίο άρχισε ήδη να εξασθενεί από τις αρχές της δεκαετίας 1980.

Η ανάγκη του κόσμου για χαρά και διασκέδαση συνεχιζόταν και την Κυριακή του Θωμά, όταν, μετά τη Θεία Λειτουργία, χόρευαν ξανά στην κεντρική πλατεία της Δολίχης.

20 Απριλίου 2011 -Ευάγγελος Β. Τσακνάκης
Τις πληροφορίες παρείχε η κ. Αμαλία Μαντζάρα συζ. Αποστ.