Πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία στο αγροτικό ιατρείο Δολίχης την Πέμπτη 28 Απριλίου 2011. Οι εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν και αυτήν τη φορά στο κάλεσμα και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητικότατη. Συγκεντρώθηκαν 23 φιάλες αίματος, ενώ αρκετοί ήταν κι εκείνοι που για διάφορους λόγους αδυνατούσαν να δώσουν αίμα.

Έδωσαν αίμα:

 1. Αστερίου Η. Κων/νος
 2. Γκόγκος Γ. Βασίλειος
 3. Γκόγκος Β. Θωμάς
 4. Γκόγκος Β. Κων/νος
 5. Θεοδωράκη Κ. Θεανώ
 6. Θεοδωράκης Χ. Σταύρος
 7. Θεοδωράκης Β. Χρήστος
 8. Κατής Δ. Αντώνιος
 9. Λιόλιος Θ. Θεόφιλος
 10. Λιόλιος Θ. Ιωάννης
 11. Λιόλιος Θ. Κων/νος
 12. Λιόλιου Γ. Αθανασία
 13. Μαντζάρα Η. Δέσποινα
 14. Μαντζάρας Θ. Δημήτριος
 15. Μαντζάρας Α. Θεόδωρος
 16. Μαντζάρας Α. Φώτιος
 17. Μίχος Κ. Στέργιος
 18. Μπαλανίκα Φ. Ευαγγελία
 19. Παπαδημητρίου Α. Αικατερίνη
 20. Τζίκας Κ. Φώτιος
 21. Τσακνάκη Κ. Ολυμπία
 22. Τσακνάκης Δ. Νικόλαος
 23. Τσιόγκας Α. Θεόκλητος