Στο κοινοτικό κατάστημα της Δολίχης έχει καταργηθεί η τηλεφωνική σύνδεση πριν από ένα μήνα περίπου. Όπως πληροφορηθήκαμε η σύνδεση καταργήθηκε από τον Δήμο Ελασσόνας στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των δαπανών του. Όμως, μαζί με το τηλέφωνο καταργήθηκε και το fax, που λειτουργούσε με τον ίδιο αριθμό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των κατοίκων, οι οποίοι όχι μόνο αδυνατούν να στείλουν κάποιο fax, αλλά και να λάβουν.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση φραγής κλήσεων σε κινητά και υπεραστικά τηλέφωνα αφενός θα συντελούσε στη μείωση των δαπανών του δήμου και αφετέρου δεν θα δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των κατοίκων.