Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας για τη δράση «Έτος Μάχης Σαρανταπόρου, 1912-2012: 100 χρόνια μετά» την 25η Ιουνίου 2011 -18:00, συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Συγκρότηση επιτροπής η οποία θα αναλάβει τις διαδικαστικές ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η δράση. Ο κάθε σύλλογος που θα συμμετάσχει θα ορίσει έναν εκπρόσωπο.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης, ο γεν. γραμματέας κ. Απόστολος Τσακνάκης, ιστορικός – φιλόλογος, ορίσθηκε εκπρόσωπος στην επιτροπή.

Η προθεσμία για τον ορισμό εκπροσώπων στην επιτροπή από τους υπόλοιπους συλλόγους, των οποίων οι εκπρόσωποι απουσίαζαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ορίσθηκε μέχρι στις 20.8.2011. Σε εκκρεμότητα είναι και ο ορισμός εκπροσώπου από το Δήμο Ελασσόνας. Σημειώνεται δε πως η πρόσκληση για συμμετοχή είναι ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Τέλος, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μετά από αυτή τη συνάντηση, οι σύλλογοι που έχουν συμμετάσχει ήδη θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την εν λόγω δράση δια μέσω των εκπροσώπων τους.