Δημοσιεύεται το πρακτικό του 4ου Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» που έλαβε χώρα στη Δολίχη το Σάββατο 9.7.2011.

Κατεβάστε το αρχείο pdf (3,33 mb) από εδώ: 4ο Φεστιβάλ Περραιβική Τρίπολις – ΠΡΑΚΤΙΚΟ