Δημοσιεύονται ορισμένες φωτογραφίες της Δολίχης από το έτος 1993, οι οποίες, δια μέσω του κ.  Κώστα Παπαδημητρίου, παραδόθηκαν στον Πολιτιστικό Σύλλογο από το αρχείο του Συλλόγου Δολιχιωτών Κατερίνης.

Ευχαριστούμε πολύ τον Σύλλογο Δολιχιωτών Κατερίνης, για το έξοχο αυτό φωτογραφικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται εικόνες μοναδικές και σπάνιες. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο αναμνηστικό φωτογραφικό άλμπουμ, το οποίο θα είναι εκτεθειμένο στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης.