Η εκδήλωση αναβίωσης παραδοσιακών πρακτικών “Όπως τα Χρόνια τα Παλιά“ (χρήση αργαλειού, παραγωγή ψωμιού κλπ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου”, η οποία είχε προγραμματισθεί για το Σαββατοκύριακο 17-18 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς προέκυψαν τεχνικοί λόγοι.

Η οριστική ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως.