Σε νέο blog, πλέον, γράφονται αποκλειστικά τα νέα του Δολιχιακού: http://dolihiakos.wordpress.com

Στην αριστερή στήλη του dolihi.gr γίνεται σχετική ανατροφοδότηση των νέων.