ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που έχει τίτλο «2IN pHIL» που στόχο έχει την προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης πόλεων που υλοποιείται από τον ECOSE και 20 περίπου φορείς από όλη την Ευρώπη.

«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας». Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR).

 «2IN pHIL»

Το έργο “2IN pHILθα προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την ιδέα της αδελφοποίησης πόλεων και θα συμμετάσχουν σε αυτό όλα τα είδη των πολιτών μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες όπως:

Συνεργασία με τουλάχιστον 20 τοπικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της οικονομίας, της εργασίας, της κοινωνικής δραστηριότητας από περίπου 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι οργανισμοί θα δημιουργήσουν μια Τοπική Συντονιστική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν νέοι (και όχι μόνο) μόνιμοι κάτοικοι. Η επιτροπή αυτή θα προωθήσει την ιδέα της αδελφοποίησης των πόλεων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης ή αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος των ντόπιων πολιτικών για την έναρξη ή την ενίσχυση της ποιότητας των δεσμών αδελφοποίησης.

Κάθε Τοπική Συντονιστική Επιτροπή θα αναπτύξει τους λόγους για τους οποίους η αδελφοποίηση έχει μεγάλη σημασία  για τους ίδιους και για το περιβάλλον τους καθώς και να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεταξύ νέων αδελφοποιημένων περιοχών ή σε ήδη υφιστάμενους δεσμούς αδελφοποίησης με την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.

Η Τοπική Συντονιστική Επιτροπή θα υλοποιήσει εκδηλώσεις για την προώθηση της ιδέας και της σημασίας της αδελφοποίησης των πόλεων και θα αναπτύξει ιδέες για τις ενέργειες διάδοσης και προώθησης των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου στο διαδίκτυο, τα μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος  Πολιτισμός.
Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Ο στόχος του προγράμματος Citizenship  είναι να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν πλήρως στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες συνεργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αισθήματος ότι ενστερνίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη και να ενθαρρύνει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Περισσότερα για το Πρόγραμμα Πολιτισμός στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Για τη διατήρηση, παρουσίαση και προαγωγή των  παραδοσιακών χορών και  μουσικής, του πολιτισμού, των τεχνών και της δια βίου εκπαίδευσης

http://sites.google.com/site/laografiki  – http://laografiki.blogspot.com/ – Email: laografiki@gmail.com
Βουλγαροκτόνου   23 ,   Ελασσόνα   40200,  ΤΗΛ:2493023610 –  6974233850 – FAX:2493024935