Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως «Εθνικού Πάρκου», το οποίο αναρτήθηκε στο Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 και θα είναι ανοιχτό για σχόλια στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=2664 μέχρι την 13 Οκτωβρίου 2011.
Για την συντονισμένη και αποτελεσματικότερη παρουσία των φίλων του Ολύμπου, στο διαδικτυακό διάλογο,  καλουνται εκπροσώποι φορέων και απλοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της διαβούλευσης από την παραπάνω ιστοσελίδα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αντιπεριφέρειας Λάρισας antiper.lar@thessaly.gov.gr, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας προτίθεται να συμμετέχει στη διαβούλευση με συγκεκριμένες προτάσεις.