ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ταξίδεψε  στο Ευρωκοινοβούλιο
Εξετάστηκαν  θέματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη πραγματοποίησαν, κατά το χρονικό διάστημα 18-21 Οκτωβρίου  2011, στελέχη του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ήταν μια τιμητική για το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πρόσκληση, η οποία προήλθε από την ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό, που τυγχάνει το Δίκτυο, εντός και εκτός Ελλάδος και αφορά τις πρωτοβουλίες του και τις παρεμβάσεις του, αλλά ιδιαίτερα τις προσπάθειές του για μεταφορά της τεχνογνωσίας του και των καλών πρακτικών του σε άλλα υπό ίδρυση Δίκτυα Εθελοντικών Οργανώσεων, σε όλη την Ελλάδα.

Τα  αντικείμενα  που εξετάστηκαν, στη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη για το 2011, ήταν  η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των 27 και έτσι,πέρα από την γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγιναν και οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες με τις αρμόδιες Διευθύνσεις που ασχολούνται με τα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Η επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες ανταποκρίθηκε πλήρως στην εξωστρεφή πολιτική του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και της Κοινωνικής Αλληλέγγυας πολιτικής του και το οποίο πιστεύει ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα σήμερα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα της περιφέρειας, είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών και προτάσεων, που δεν μας επιτρέπει να απορροφήσουμε τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα δε, στη διανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που προορίζονται για την ανάπτυξη δράσεων από την Κοινωνία των Πολιτών, δημιουργείται μείζον θέμα, γιατί οι πόροι αυτοί δεν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, κατά παράβαση των Κοινοτικών Οδηγιών.

Οι εκπρόσωποι  του Δικτύου (του Πρόεδρου κ. Κων. Σκριάπα και του Αντιπροέδρου κ. Θ. Αστερίου) συναντήθηκαν στα πλαίσια της εκδήλωσης «Daydreaming:100  Έλληνες του Βελγίου» με τον Ελληνικής καταγωγής Υπουργό Τουρισμού και Παιδείας των Βρυξελλών κ. Χρ. Δουλκερίδη, με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου (πρόεδρος κ. Τεγγελίδου Γ.), όπως επίσης και με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.

Επίσης πραγματοποιήθηκε, επίσκεψη στο Parlamentarium, the European Parliament Visitors’ Centre, Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρουσίαση από τον Βασίλη Κανάρα (Διεύθυνση Επικοινωνίας) και τον ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο. Επίσκεψη στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών αποβλήτων- κοινωνική επιχείρηση Televil Vilvoorde και παρουσίαση από εκπρόσωπο της κοινωνικής επιχείρησης- δικτύου KOMOSIE (μέλος του δικτύου RREUSE).

Τέλος το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  συμμετείχε σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ [υπό την αιγίδα του Μιχάλη Τρεμόπουλου (Greens/EFA, Ελλάδα)] στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα  A5E2) με θέμα: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» με σημαντικούς ομιλητές και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη.