Ενημέρωση από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθ. Παιδή