Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 καλούνται όλοι οι Δολιχιώτες που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη να συναντηθούν στην ταβέρνα «Το Λημέρι» στις 8:00 μ.μ., προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα.

Πληροφορίες: Θωμάς Λιόλιος του Ιωάννη & της Αργυρώς