Δελτίο Τύπου

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στα πλαίσια ανάπτυξης των Εθελοντικών δραστηριοτήτων του, αναζητεί αμοιβόμενους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και προχωρεί στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Οι βασικοί Πυλώνες δράσης του Δικτύου είναι: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Συνεργασία με την Επιστημονική Κοινότητα

Προκειμένου το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» να υλοποιήσει τους σοβαρούς και δύσκολους στόχους του, ζητά τη συνεργασία έγκριτων επιστημόνων, όπως οικονομολόγων, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων, γεωπόνων, μηχανικών, ειδικών Πληροφορικής, επικοινωνιολόγων, εκπαιδευτικών και γενικά κάθε είδους εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, πάνω στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων, προκειμένου να μελετά, να αναλύει, να προτείνει λύσεις και να υποβάλει προτάσεις πάνω στα σύγχρονα προβλήματα, που αποτελούν μέρος του Εθελοντικού του έργου.

Στόχος του Δικτύου είναι η υποβολή καινοτόμων και άρτιων, επιστημονικά, προτάσεων, η συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή Κοινότητα  (Βρυξέλλες), η διεκδίκηση και  η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και προσφοράς απασχόλησης και αμοιβής μέσα από τα προγράμματα, σε νέους –και όχι μόνο- επιστήμονες, οι οποίοι ,δυστυχώς, πλήττονται από το φάσμα της ανεργίας.

Τρόπος αμοιβής

Η απασχόληση όλων των ειδικών Επιστημόνων, αλλά και των Επιστημονικών Επιτροπών, όπως επίσης και ο τρόπος αμοιβής τους, θα καθορίζεται από μνημόνιο συνεργασίας, έτσι ώστε η κάθε είδους μεθοδική και αποτελεσματική εργασία, να αμείβεται, μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων και κυρίως από Ευρωπαϊκούς πόρους, που, συνήθως και δυστυχώς, παραμένουν αναξιοποίητοι.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή προσφέρει ευκαιρίες, αλλά και αμοιβές, τόσο στους ειδικούς μελετητές, όσο και σε όλους αυτούς που θα εργαστούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»: Προσφορά στον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση(ΜΚΟ) και εκπροσωπεί εβδομήντα (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την επαρχία Ελασσόνας, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Υλοποιεί Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, προγράμματα, πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα, Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του. Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής. Σημειώνεται δε, ότι έχει πιστοποιηθεί για τη Διαχειριστική του Επάρκεια πάνω στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Τρόπος επικοινωνίας

Η υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο E-Mail: info@diktioelassonas.gr, ενώ περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τη βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δικτύου www.diktioelassonas.gr (Mobile: 6974-881944 Κ. Σκριάπας –Πρόεδρος και Ελ. Μπουζούκη Γεν. Γραμ. Δικτύου  6945-888800)