Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Δολίχης, έπειτα από σχετική αίτησή του, συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης έχει συβουλευτικό ρόλο και όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Ελασσόνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο diavgeia.gov.gr, ο Δήμος Ελασσόνας ήταν υποχρεωμένος να συγκροτήσει την εν λόγω Επιτροπή.

Κατεβάστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας από εδώ