Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης θα οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου». Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης καθώς και στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον.

Τα μαθήματα του προγράμματος θα διεξάγονται από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 (απόγευμα) έως το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Αγιά.

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα περιλαμβάνει θέματα, όπως η αειφόρος ανάπτυξη των ορεινών οικισμών, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου, προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.ά.

Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σαράντα (40) ενήλικες οι οποίοι ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η παρακολούθηση των διαλέξεων του προγράμματος θα είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες των μαθημάτων.

Μέσα από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν: α) τα έξοδα διαλέξεων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών β) τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του προγράμματος στην Αγιά γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος) δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας) και ε) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας για την υποστήριξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr) ή με φαξ (24930-29570), μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Σπύρος Αναγνωστάκης