Σύντομα θα προκηρυχθούν 40 προσλήψεις 5μηνης διάρκειας, με κριτήρια ΑΣΕΠ, κυρίως ειδικών επιστημόνων.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, προκειμένου να προσληφθούν 40 άτομα για 5 μήνες με διαδικασίες ΑΣΕΠ στις ειδικότητες που αναλύονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», από την αρχή έθεσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη διαφάνειας, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών και με έγγραφό του ζητούσε την εμπλοκή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες πρόσληψης για όλο το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας πανελλαδικά.

Το Δίκτυο, λοιπόν, καλεί σε έκτακτη συνάντηση εργασίας όλους τους Συλλόγους-Μέλη του, αλλά και φορείς που δεν είναι ακόμα μέλη του, το Σάββατο 3 Μαρτίου 2102, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.

Το Δίκτυο έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Ελασσόνας, ο οποίος θα παρέχει την υλικοτεχνική υποδομή και τις απαραίτητες ευκολίες για την υλοποίηση των δράσεων.

Τόσο το Δίκτυο αλλά και όλοι οι Σύλλογοι-Μέλη του, έχουν μια σπουδαία ευκαιρία να προσφέρουν σημαντικό έργο για την περιοχή Ελασσόνας. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του Δικτύου και κατά συνέπεια όλων των συλλόγων – μελών του, για τους οποίους το Δίκτυο πρωτίστως ενδιαφέρεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» θα παρουσιάσει τις 4 δράσεις του προγράμματος, που θα υλοποιήσει και καλεί τα Μέλη του να εξετάσουν ποιες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Ειδικότερα οι δράσεις είναι οι εξής:

ΔΡΑΣΗ 1:

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος αρχειακού υλικού σωματείων της περιοχής (εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφιών κ.α.)

Θα απασχοληθούν: 2 Ιστορικοί/Αρχαιολόγοι που θα επιλέξουν το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί, μετά από συζήτηση με τους συλλόγους, 2 Τεχνικοί πληροφορικής που θα ψηφιοποιήσουν το υλικό, 2 Βιβλιοθηκονόμοι που θα ταξινομήσουν σε ενότητες ή τμήματα το υλικό της ψηφιοποίησης και 2 Χειριστές Η/Υ που θα καταχωρήσουν τα δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις.

ΔΡΑΣΗ 2:

Ηλεκτρονική καταγραφή για ανάδειξη των μνημείων – Δημιουργία ιστοσελίδας

Θα απασχοληθούν: 2 Αρχαιολόγοι ή Ιστορικοί, οι οποίοι θα επιλέξουν τα μνημεία που θα καταγραφούν, μετά από πρόταση των συλλόγων, 2 Τεχνολόγοι τοπογράφοι που θα συλλέγουν γεωπληροφοριακά στοιχεία, 2 Χειριστές Η/Υ που θα καταχωρούν τα δεδομένα σε ηλεκτρονικές βάσεις, 1 Φωτογράφος που θα φωτογραφίσει τα μνημεία, τους χώρους, τους τόπους και άλλα χρήσιμα αντικείμενα και 1 Σχεδιαστής Ιστοσελίδας θα παρουσιάσει τα μνημεία σε ειδική ιστοσελίδα.

ΔΡΑΣΗ 3 :

Νέοι – παράδοση & τέχνες

Θα απασχοληθούν: 3 Γυμναστές για εκμάθηση παραδοσιακών χορών και 1 Γυμναστής που θα αναλάβει τη δημιουργική απασχόληση παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους με αθλοπαιδιές, 3 Καθηγητές Καλλιτεχνικών οι οποίοι θα παραδώσουν μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας και 3 καθηγητές Μουσικής/Θεάτρου, που θα παρουσιάζουν μουσικό ή θεατρικό παιχνίδι κλπ

ΔΡΑΣΗ 4 :

Ανάδειξη φυσικών μνημείων – διαμόρφωση χώρων – καλλιέργεια ντόπιων σπόρων – Ενίσχυση εθελοντισμού

Θα απασχοληθούν: 2 Δασολόγοι που θα αναλάβουν την επιλογή των τόπων και των χώρων που θα διαμορφωθούν/συντηρηθούν/αναδειχθούν μετά από συζήτηση με τους συλλόγους, 2 Δασοπόνοι / Μηχανικοί περιβάλλοντος που θα σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις και θα δίνουν οδηγίες στους τεχνίτες για τις συντηρήσεις, φυτεύσεις, καθαρισμούς, κατασκευές και τη χωροθέτησή τους και 10 Τεχνίτες που θα συντηρήσουν, διαμορφώσουν και θα αναδείξουν τις περιοχές ενδιαφέροντος.

Όπως προαναφέρθηκε, το Δίκτυο θα προσλάβει για πέντε (5) μήνες σαράντα (40) απασχολούμενους, επιστήμονες και τεχνίτες, οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) επί οχτάωρο ή και ακόμα μέχρι 31 μέρες /μήνα, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος.

Μέριμνα του Δικτύου είναι να απασχοληθεί πλήρως αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, να παρέχεται δημιουργική απασχόληση σε κάθε έναν από τα 40 αυτά άτομα και να παραχθεί ένα σημαντικό πολιτιστικό ή και αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τον τόπο και τους συλλόγους της περιοχής.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Σύλλογοι της περιοχής (έστω και αν δεν είναι μέλη του Δικτύου) να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση των 40 απασχολουμένων του προγράμματος σε κάθε κοινότητα του δήμου Ελασσόνας και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη των απασχολούμενων σε δράσεις των συλλόγων ανά περιοχή.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας από τους κ. Κ. Σκριάπα και Ν. Γάτσα
2. Συζήτηση – προγραμματισμό δράσεων 2012 – εορτασμός 100 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής από τον τουρκικό ζυγό.
3. Συζήτηση – προγραμματισμό δράσεων 2ου Φεστιβάλ με θέα τον Όλυμπο
4. Ενημέρωση μελών για τρέχοντα θέματα των Εθελοντικών Οργανώσεων