Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δολίχης
καλεί τα μέλη του
σε γενική συνέλευση
την Τρίτη 27/03/2012 και ώρα 12:30 μ.μ.
στην αίθουσα «Τάκης Τσιόγκας».