Καλούνται όσοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν λίγο αίμα, προς την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Δολίχης. Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Απριλίου 9.π.μ -12μ.μ στο αγροτικό ιατρείο Δολίχης.