Προς
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας
2. Τοπική Κοινότητα Δολίχης

Αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας,

Με αφορμή την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και το θέμα περί παραχώρησης του πολιτιστικού κέντρου Λιβαδίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για ενενήντα εννέα (99) χρόνια με σκοπό τη δημιουργία «έκθεσης», σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Γνωρίζουμε ότι στην εν λόγω αίθουσα (ενδεχομένως και σε άλλους χώρους) της Κοινότητας Λιβαδίου φυλάσσεται υλικό από τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Δολίχης.

Αιτούμαστε την παραχώρηση οποιουδήποτε δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Κοινότητα της Δολίχης στο Υπουργείο Πολιτισμού με τους ίδιους όρους έτσι ώστε να δημιουργηθεί έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Καστριού Δολίχης.

Τα ευρήματα από το Καστρί της Δολίχης «ανήκουν» στη Δολίχη, με την έννοια ότι εντάσσονται στο ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της, και ως εκ τούτου είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο πρέπει να φιλοξενηθούν. Αποτελεί δε ηθικό ζήτημα η επιστροφή και η παραμονή του συγκεκριμένου υλικού, από το Λιβάδι στη Δολίχη, καθώς και η έκθεσή του.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ακόμη και σήμερα ο αρχαιολογικό χώρος του Καστριού Δολίχης διατυπώνεται ακόμη και σε επίσημα έγγραφα, αδικαιολογήτως, ως Καστρί Λιβαδίου.

Να τονίσουμε, ακόμη, ότι ο πρώην καποδιστριακός δήμος Λιβαδίου, δεν αποτελούνταν μόνο από το Λιβάδι, αλλά και από τη Δολίχη. Δηλαδή, τις ανασκαφές για το Καστρί της Δολίχης δεν τις χρηματοδότησε το Λιβάδι ως ανεξάρτητη κοινότητα (όχι βέβαια πως κάτι τέτοιο θα έδινε στη σημερινή κοινότητα Λιβαδίου το δικαίωμα για την παρακράτηση του υλικού από το Καστρί της Δολίχης), αλλά ως δήμος Λιβαδίου.

Καλούμε, λοιπόν, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά με την παραχώρηση δημοτικού κτιρίου Δολίχης στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ίδρυση μουσείου στη Δολίχη.

Ακόμη, σε περίπτωση που δεν καταψηφίσουν το επίμαχο θέμα της συνεδρίασης, να θέσουν σαφή όρο ότι το αρχαιολογικό υλικό του Καστριού Δολίχης ΔΕΝ θα εκτεθεί στο Λιβάδι, αλλά δικαιωματικά θα επιστρέψει εκεί που ανήκει, στη Δολίχη.

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα.