Η νέου τύπου, βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην πραγµατική οικονοµία µας. Η στροφή στην πραγµατική οικονοµία είναι αδήριτη ανάγκη και προϋπόθεση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος και την τόνωση της δραστηριότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν την κύρια συνιστώσα της ελληνικής οικονοµίας. «Πίσω στο χωριό…», του Θεοδωράκη Δ. Αθανάσιου από τις εκδόσεις Λιβάνη.Σε αυτή τη λογική, ο ρόλος του αγροτικού τοµέα είναι καθοριστικός. Ο πρωτογενής τοµέας περιλαµβάνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και την αλιεία. Πρόκειται για κλάδους δυναµικούς, που έχουν σηµαντική παραγωγική ικανότητα, συντηρούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους και αυτοαπασχολούµενους, διαθέτουν ευέλικτες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Ο τοµέας αυτός είναι η ραχοκοκαλιά της πραγµατικής οικονοµίας µας, η μεγάλη δύναµή της.

Ο Αθανάσιος Δ. Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1953 στα Γεράνεια Ελασσόνας. Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Στρασβούργου. Από το 1980 ασχολείται µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τη συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ. Έλαβε ενεργά µέρος στις ελληνικές προεδρίες στην ΕΕ και στη διάρκεια της τέταρτης ελληνικής προε-δρίας άσκησε καθήκοντα γενικού γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Τύπου και ΜΜΕ. Διετέλεσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη. Υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της επι-τροπής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης. Σήµερα είναι γενικός διευθυντής της Υ?ΑΣ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει δηµοσιεύσει βιβλία, άρθρα και µελέτες πάνω σε θέµατα ελληνικής πολιτικής, διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ευρω-παϊκού προβληµατισµού. Υπήρξε ιδρυτής της Κοινοβουλευτικής Ε-πιθεώρησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα
«Επιστροφή στην Ύπαιθρο»

Σάββατο 30 Ιουνίου 2012
Μουζάκι Καρδίτσας, Ξενοδοχείο Μουζάκι Palace

Πρόγραμμα

11.00 – 11.20

Χαιρετισμοί

11.20 – 11.35

«Γιατί πίσω στο Χωριό;» κ. Θεοδωράκης Αθανάσιος, Γενικός Διευθυντής ΥΔΑΣ  Υπουργείου Εξωτερικών.

11.40 – 11.55

«Σενάρια & Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία του αυριο» κ. Νάνος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Έργων  Δενδροκομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12.00 – 12.15

«Συμβολή αγροτικής ανάπτυξης στην υποδοχή Νέων στην Ύπαιθρο»  Κα. Φανή Τσιρογιάννη, Αντιδήμαρχος Μουζακίου – Τεχνολόγος – Γεωπόνος.

12.20 – 12.35

«Βιολογικά Μέσα προστασίας, θρέψης και άμυνας των φυτών» Δρ. Ζαρταλούδης Ζώης, Γεωπόνος

12.40 – 12.55

«Η κτηνοτροφία, αντίμετρο στην κρίση»  κ. Αρσένος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

13.00 – 13.15

Διάλειμμα

13.20 – 13.35

«Πολιτική ὑποδοχής πληθυσμού στην Ύπαιθρο (Το παράδειγμα του Ελληνόπυργου) κ. Γούσιος Δημήτριος,  Καθηγητής Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου

13.40 – 13.55

«Το παράδειγμα της Αναύρας» κ. Τσουκαλάς  Δημήτριος, Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Αναύρας Μαγνησίας

14.00 – 14.15

«Οι δυνατότητες Αξιοποίησης της Ελληνικῆς Χλωρίδας από την κτηνοτροφία» κ. Δίμος Δημήτριος, Οικονομολόγος – Κτηνοτρόφος

14.20 – 14.35

«Ξαναζωντανεύοντας το Χωριό» κ. Σαπρανίδης Χρήστος, Γεωπόνος ΑΠΘ

14.40 – 14.55

«Το παράδειγμα του Συνεταιρισμού Ζαγοράς» κ. Βαλασσός Διονύσης, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς

15.00 – 15.30

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Συντονιστές:

Κα Παπαντώνη Ελένη, Δημοσιογράφοςκ. Κατσώρχης Κων/νος, Γενικός Διευθυντής ΑΤΕ Leasing

κ. Μπρέλλας Νικόλαος, Καρδιολόγος ΓΝ Τρικάλων