Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβοιότου”,  ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αετοράχης συμμετείχε στις εκδηλώσεις του χωριού το Σάββατο 30/06/2012.