Μετά την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, υπερχείλισαν τα φράγματα στις τοποθεσίες » πιτσιλέκας» και «ψόφος» στη Δολίχη. Κάτι τέτοιο έιχε να συμβεί τουλάχιστον μια πενταετία σύμφωνα με τους παλαιότερους.