Το δασαρχείο Ελασσόνας παραχώρησε,  σε προκαθορισμένη περιοχή στην τοποθεσία «νικολίτσα¨, 730 στρ για το κόψιμο πουρναριών λόγω της πυκνής βλάστησης. Δικαίωμα έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Δολίχης.