Η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης όπως και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 Απριλίου 2014 17:30 μ.μ στην αίθουσα “Τάκης Τσιόγκας” του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης λόγω μη απαρτίας όπως είχε οριστεί αρχικά.

Η Γενική Συνέλευση επειδή δεν πραγματοποιήθηκε την 12η Απριλίου 2014, θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά, όπως ορίζεται από το καταστατικό,  ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρεθούν.