Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης την 25ηΣεπτεμβρίου 2014, στην οποία  συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας
 2. Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” […]
 3. Λειτουργία αγροτικού ιατρείου
 4. Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας
 5. Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας
 6. Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων
 7. Προβλήματα άρδευσης
 8. Προβλήματα δημοτικού φωτισμού
 9. Προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης του πρασίνου
 10. Προβλήματα παιδικών χαρών και
 11. Έκτακτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων.

Στη νέα και επίσημη ιστοσελίδα www.doliche.gr δημοσιεύονται πλέον θέματα που άπτονται στη διαχείριση της Τοπικής Κοινότητας, όπως το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης κ.ά.