Άμεσα μέτρα για την προστασία των αρχαίων στο Καστρί Δολίχης