Σοβαρό θέμα ανέκυψε στον ΕΛΓΑ με την παραίτηση του προϊσταμένου της Λάρισας. Με επιστολή του ο Σπύρος Σπυρόπουλος, γνωστοποίησε ότι παραιτείται από την θέση του, λόγω …αναξιοπιστίας του Οργανισμού.

Είναι γεγονός πάντως ότι το εκτιμητικό έργο των ζημιών στη Θεσσαλία αργεί χαρακτηριστικα, ενώ καθυστερούν και οι καταβολές των αποζημιώσεων στους δικαιούχους αγρότες

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή από 1/1/2016 το σύνολο των διαδικασιών του εκτιμητικού έργου, με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να εκτελεστεί, παρόλο που και μέχρι τον Απρίλιο εκτελούσα το εκτιμητικό έργο ουσιαστικά χωρίς νομικό – κανονιστικό πλαίσιο πιστεύοντας στην υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που είχατε υποσχεθεί κατ΄ επανάληψη.

Επειδή από 1/1 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στο χώρο δικαιοδοσίας μου περί τις 3.000 δηλώσεις ζημιάς, πολλές εκ των οποίων έχουν καταστεί πλέον λόγω παρέλευσηςτου χρόνου άνευ εκτιμητικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί ήδη στην κατάρρευση της αξιοπιστίας του Οργανισμού απέναντι στους ασφαλισμένους αγρότες

Καθώς, ούτως ή άλλως, όλο αυτό το διάστημα αδυνατώ να εκτελέσω οποιαδήποτε από τα περιγραφόμενα στο κανονισμό καθήκοντά μου και συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης που μου αναλογεί προς τον Οργανισμό και τους ασφαλισμένους αγρότες, σας υποβάλλω την παραίτησή μου».

πηγή: kosmoslarisa.gr