Το Σάββατο 07/04/18 ωρα 6:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου στην αίθουσα “Τάκης Τσιόγκας” του Πολιτιστικού Κέντρου με θέματα: 1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και 2) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε ο Βασίλης Τσιόγκας  και Γραμματέας ο Βασίλης Θεοδωράκης

Η Γενική Συνέλευση έδωσε ομόφωνα την έγκρισή της στον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2018.

Το νέο Δ.Σ αποτελείται:
Αθανάσιος Ζ Τσιόγκας
Θεόδωρος Κ Λιόλιος
Κώστας Β Γκόγκος
Ευαγγελία Κ Γκόγκου
Κώστας Αθ Παπαδημητρίου
Χρήστος Ιωάν Μαντζάρας
Ιωάννης Αθ Κατσάρας

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράδοση παραλαβή της διοίκησης του Συλλόγου και για την κατανομή των αξιωμάτων.

*  Το νέο Δ. Σ ευχαριστεί τα μέλη το συλλόγου που έδωσαν το παρόν στη Γεν. συνέλευση.