Το Σάββατο 04/07/20 ωρα 7:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου στην αίθουσα “Τάκης Τσιόγκας” του Πολιτιστικού Κέντρου με θέματα: 1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και 2) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης και Γραμματέας ο Κώστας Παπαδημητρίου

Η Γενική Συνέλευση έδωσε ομόφωνα την έγκρισή της στον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2020.

Το νέο Δ.Σ αποτελείται:
Φώτης Μαντζάρας
Θεόκλητος Τσιόγκας
Κώστας Θ. Τσακνάκης
Θεόδωρος Αθ. Μαντζάρας
Χρήστος Θεοδωράκης
Χρήστος Ιωάν Μαντζάρας
Νικόλαος Τσακνάκης


Αναπληρωματικά μέλη:
Αθανάσιος Τσιόγκας
Θεόδωρος Λιόλιος
Φώτιος Κλεισιάρης

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράδοση παραλαβή της διοίκησης του Συλλόγου και για την κατανομή των αξιωμάτων.

*  Το νέο Δ. Σ ευχαριστεί τα μέλη το συλλόγου που έδωσαν το παρόν στη Γεν. συνέλευση