Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγκέντρωση και η παράδοση τροφίμων και υλικών αγαθών πρώτης ανάγκης στα χωριά Μαγούλα και Αμούρι, από τους κατοίκους της Δολιχης,με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου.