Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς να βρίσκεται με  συνέπεια κοντά στον εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου και ώρα 09:00 π.μ στο αγροτικό ιατρείο του χωριου για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων  που εχουν διακοπεί την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, η προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών (ιδιαίτερα νέων ηλικιακά ομάδων) συνεχίζεται ακόμα πιο εντατικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια και η κάλυψη των αναγκών αίματος τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες.