Χωρίς ρεύμα το Πολιτιστικό Κέντρο! Πέμπτη, Μαρ. 24 2011 


Έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες απ’ όταν η Δ.Ε.Η. διέκοψε την παροχή ρεύματος στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δολίχης.

(περισσότερα…)

2010 in review Δευτέρα, Ιαν. 3 2011 


The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health: (περισσότερα…)

Αποτελέσματα εκλογών Δ. Ελασσόνας 14.11.2010 Δευτέρα, Νοέ. 15 2010 


«ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» – ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ (12.923 ψήφοι) 53,53 %

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (11.220 ψήφοι) 46,47 %

ekloges.larissa.gr

Αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου 14.11.2010 Δευτέρα, Νοέ. 15 2010 


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Έγκυρα Λευκά Ψηφίσαντες Γραμμένοι Άκυρα
93ο (Πολιτιστικό Κέντρο) 161 93 254 1 267 421 12
94ο (Εξωραιστικός Σύλλογος) 122 89 211 2 222 418 9
95ο (2ο Δημοτικό Σχολείο) 130 100 230 2 241 420 9
96ο (Λύκειο Λιβαδίου) 115 77 192 5 204 418 7
97ο (1ο Δημοτικό Σχολείο) 127 112 239 5 257 420 13
98ο (Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο) 128 101 229 3 242 419 10
99ο (Γυμνάσιο) 147 87 234 3 244 418 7
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 930 659 1589 21 1677 2934 67
100ο (Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) 169 185 354 3 374 491 17
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 169 185 354 3 374 491 17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1099 844 1943 24 2051 3425 84
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Έγκυρα Λευκά Ψηφίσαντες Γραμμένοι Άκυρα
93o (Πολιτιστικό Κέντρο) 166 79 245 7 267 421 15
94ο ( Εξωραιστικός Σύλλογος ) 139 70 230 4 222 418 9
95ο ( 2ο Δημοτικό Σχολείο ) 138 87 225 9 242 420 8
96ο ( Λύκειο Λιβαδίου ) 123 72 195 5 205 418 5
97ο ( 1ο Δημοτικό Σχολείο ) 148 95 243 6 257 420 8
98ο ( Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο ) 156 76 232 1 243 419 10
99ο (Γυμνάσιο) 165 65 230 245 418 15
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 1035 544 1600 32 1681 2934 70
100ο ( Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) 154 170 324 23 374 491 27
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 154 170 324 23 374 491 27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1189 714 1924 55 2055 3425 97

Αποτελέσματα επαναληπτικών εκλογών Δολίχης 14.11.2010 Σάββατο, Νοέ. 13 2010 


100ο Εκλογικό Τμήμα Δολίχης.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:

Ώρα: 8:05 μ.μ.:

Εγγεγραμμένοι: 491
Ψήφισαν: 374
Άκυρα: 17
Λευκά: 3
Έγκυρα: 354

Α) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ» : 185

Β) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΝΗΣ» : 169

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:

Ώρα: 9:15 μ.μ.:

Εγγεγραμμένοι: 491
Ψήφισαν: 374
Άκυρα: 27
Λευκά: 23
Έγκυρα: 324

Α) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» – Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ» : 170

Β) «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ» – Α. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ» : 154

Πρόγραμμα Εκλογής Παρασκευή, Νοέ. 12 2010 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ                                                              
Λιβάδι, 12 Νοε 2010
Αρ. Πρωτ.: 2961

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

         Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. Την αριθ. 337/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010.

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Ελασσόνας, λόγω μη συγκέντρωσης ποσοστού τουλάχιστον 50%+1 από κανένα συνδυασμό και η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την 14η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Κυριακή, μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, ήτοι των συνδυασμών:

Α) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»               και

Β) «ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 14η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 7:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την 5997/18-10-2010 απόφαση του Νομάρχη:

Δ.Κ. Λιβαδίου

93ο Εκλογικό Τμήμα (Πολιτιστικό Κέντρο) Από Α έως Γκαβοτάσιου Καλλιόπη

94ο Εκλογικό Τμήμα (Εξωραϊστικός Σύλλογος) Από Γκατζούνη Άννα       έως Ζώτσικα Μαρία

95ο Εκλογικό Τμήμα  (2ο Δημοτικό Σχολείο) Από Θάνου Ευτέρπη έως Κοκκινοπλίτης Στέφανος

96Ο Εκλογικό Τμήμα (Λύκειο Λιβαδίου) Από Κόλλια Αικατερίνη έως Μπαζούκης Χριστόφορος

97Ο Εκλογικό Τμήμα (1ο Δημοτικό Σχολείο) Από Μπάμπα Αικατερίνη έως Πάπας Κων/νος

98ο Εκλογικό Τμήμα (Ζάννειο Μορφ. Κέντρο) Από Παρτάλα Άννα έως  Τζημάλα Φιλή

99ο Εκλογικό Τμήμα (Γυμνάσιο) Από Τζημάλας Αθανάσιος έως  Τέλος Καταλόγου

Τ.Κ. Δολίχης

100ο Εκλογικό Τμήμα (Δημοτ. Σχολείο) Από Α έως Τέλος Καταλόγου

Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται σε 41
Οι έδρες της Εκλογικής Περιφέρειες Λιβαδίου ανέρχονται σε 4
Οι έδρες του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου ανέρχονται σε 5
Οι έδρες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης ανέρχονται σε 3.

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Γαλάνης

Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου Τρίτη, Νοέ. 9 2010 


Αναλυτικά αποτελέσματα δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου:

 

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου

Αναλυτικά αποτελέσματα -Καραγιάννης Χρ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Πασχόπουλος Γ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Αβρανάς Δ.

ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου

Αναλυτικά αποτελέσματα -Αγοραστός Κ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Παπατόλιας.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Μπούτας Ευαγ.
Αναλυτικά αποτελέσματα -Λοιποί

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δημοτικών και περιφερειακών εκλογών Δ. Ελασσόνας Δευτέρα, Νοέ. 8 2010 


ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 46,21%
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 44,91%
ΑΒΡΑΝΑΣ 8,88 %

Εκλογικά Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Aκυρα Λευκά Αποχή Έγκυρα
105 Από 105 [ 100 %] 41.385 28.641 758 [ 2 %] 192 [ 0 %] [ 30 %] 27.691
A/A Συνδυασμοί Ψήφοι Ποσοστό
1 «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 12.436 44,91 %
2 « ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» – ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 12.797 46,21 %
3 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΒΡΑΝΑΣ 2.458 8,88 %
Πηγή: ekloges.larissa.gr
Εκλογικά Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Aκυρα Λευκά Αποχή Έγκυρα
606 Από 606 [ 100 %] 250.593 173.218 8.889 [ 5 %] 5.179 [ 2 %] [ 30 %] 159.150
A/A Συνδυασμοί Ψήφοι Ποσοστό
1 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ 2.603 1,64 %
2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ – ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ 8.341 5,24 %
3 «ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ» – ΠΟΥΛΑΚΗΣ 4.920 3,09 %
4 «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ» – ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ 49.295 30,97 %
5 «ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ» – ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.506 1,57 %
6 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» – ΜΠΟΥΤΑΣ 22.856 14,36 %
7 «ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΑ» – ΚΟΥΡΕΤΑΣ 6.055 3,80 %
8 «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» – ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 62.574 39,32%
Πηγή:ekloges.larissa.gr

Αποτελέσματα Εκλογών Δολίχης Σάββατο, Νοέ. 6 2010 


Τα αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης, της Εκλογικής Περιφέρειας Λιβαδίου και των λοιπών εκλογικών περιφερειών του 100ου Εκλογικού Τμήματος (Δ. Σχολείο Δολίχης) δημοσιεύονται εδώ:

Στις 7:00 μ.μ. ξεκίνησε η καταμέτηση των ψήφων του 100ου εκλ. τμήματος Δολίχης:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ):

Εγγεγραμμένοι: 491
Ψήφισαν: 404 (αποχή 17%)
Άκυρα: 5
Λευκά: 1
Έγκυρα: 398

(8:30 μ.μ.): Συνδυασμός: Καραγιάννης Χρήστος: Έλαβε: 202 ψήφους

(11:00 μ.μ.): Συνδυασμός: Πασχόπουλος Γεώργιος: Έλαβε: 111 ψήφους

(12:45 π.μ.) Συνδυασμός: Αβρανάς Δημήτριος:Έλαβε: 85 ψήφους

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θωμά
Υποψήφιος Δήμαρχος
«ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

(10:45 μ.μ.) Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας Δολίχης:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου: 47
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου: 110
ΦΩΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αθανασίου: 34

(10:45 μ.μ.) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου:
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου: 80
ΜΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου: 7
ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου: 35
ΣΑΛΑΒΑΤΗ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λαζάρου: 12
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου: 133
ΤΣΑΚΝΑΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Θωμά: 126

(10:45 μ.μ.) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών:

ΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  του Ευαγγέλου(ΚΑΡΥΑΣ): 0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 3
ΒΑΛΙΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου(ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΒΑΛΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 13
ΒΛΑΧΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ του Πέτρου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 21
ΓΕΡΟΦΩΚΑ  – ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Ηλία (ΟΛΥΜΠΟΥ): 2
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΓΟΥΠΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΔΑΓΚΛΗΣ  ΘΩΜΑΣ του Αθανασίου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΔΑΣΣΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη (ΚΑΡΥΑΣ): 0
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αθανασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 3
ΖΙΑΝΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του Κοσμά  (ΟΛΥΜΠΟΥ): 13
ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΘΑΝΟΥ – ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Νικολάου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΘΕΡΣΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  του Γεωργίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 2
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ του Ευθυμίου(ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΚΑΚΑΝΟΥΛΗ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννη (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Νικολάου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του Βασιλείου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 13
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 19
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  του Γεωργίου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ  ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΚΑΡΚΑΒΑΝΙΔΟΥ  – ΣΚΡΕΤΑ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Κων/νου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 3
ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 13
ΚΑΤΣΑΒΟΣ  ΧΑΡΙΣΙΟΣ του Γεωργίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 16
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Δημητρίου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΛΙΑΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗ  – ΝΤΟΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αθανασίου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΜΑΝΤΖΩΚΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 1
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ  ΧΑΡΟΥΛΑ του Χαρισίου  (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΜΕΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ  – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Παντελή (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΡΙΣ του Αθανασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 19
ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΪΑ του Αχιλλέα (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΜΠΙΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 12
ΝΤΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 5
ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωκράτη (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημοσθένη (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΠΡΟΒΙΔΑ – ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 1
ΣΑΚΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 2
ΣΑΠΟΥΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Αναστασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 6
ΣΛΙΚΑΣ  ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Παύλου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 3
ΣΤΟΥΠΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ευαγγέλου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 8
ΤΖΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΤΣΑΝΟΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΤΣΕΛΙΟΥ – ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΤΣΙΑΝΤΕ – ΤΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του Βασιλείου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΤΣΙΟΥΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
Υποψήφιος Δήμαρχος
«ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

(11:55 μ.μ.) Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας Δολίχης:

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου: 11
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Νικολάου: 35
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ του Ανδρέα: 60

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου:

ΓΚΟΓΚΟΥ – ΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του Φωτίου: 98
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου: 0
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου: 50
ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου: 92
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου: 16
ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου: 3

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 3
ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 4
ΓΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (Μάκης) του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 7
ΓΚΑΤΑ – ΤΣΙΟΥΠΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 1
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ – ΓΙΩΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΓΑΛΗΝΗ του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΓΚΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του Ιωάννη (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αβραάμ (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πολυκάρπου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 1
ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 8
ΖΑΡΛΑΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΚΑΦΦΕ-ΡΕΪΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΝΕΛΛΗ) του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 17
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αστερίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΚΟΥΡΔΗ – ΣΚΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 3
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 6
ΚΩΤΟΥΛΑ – ΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ευαγγέλου (ΚΑΡΥΑΣ): 1
ΛΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Σπυρίδωνος (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γρηγορίου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 1
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου (ΚΑΡΥΑΣ): 0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 2
ΠΕΤΣΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ευαγγέλου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου (ΚΑΡΥΑΣ): 0
ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΤZΙΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 3
ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 2
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοφύλακτου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 4
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ – ΚΟΥΤΣΙΩΡΑ ΚΑΙΤΗ του Βασιλείου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 0
ΤΣΙΟΥΒΕΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Ιωάννη (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 1
ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αποστόλου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΦΑΡΜΑΚΗ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΦΤΙΚΑ -ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ: 1

ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
Υποψήφιος Δήμαρχος

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

(8.11.10 – 12:45 π.μ.) Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας Δολίχης:

ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα: 7
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου: 48
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου: 13
ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου: 10

(8.11.10 – 12:45 π.μ.) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Λιβαδίου:
ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου: 60
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου: 63
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου: 25
ΜΠΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου: 1
ΜΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη: 11

(8.11.10 – 12:45 π.μ.) Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών:

ΑΒΡΑΝΑ ΑΓΛΑΪΑ του Αντωνίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 7
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του Δημοσθένη (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΒΙΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΒΙΤΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΓΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 11
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΓΙΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΓΚΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 1
ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  του Νικολάου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΓΚΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάνννη (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΔΑΣΙΟΥ – ΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου (ΚΑΡΥΑΣ): 1
ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 1
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννη (ΚΑΡΥΑΣ): 0
ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 3
ΚΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Δημητρίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 23
ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 2
ΚΗΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του Αθανασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΚΟΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ του Χρήστου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΚΟΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χαράλαμπου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 1
ΚΟΥΜΑΤΖΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΜΑΝΤΖΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου  (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευθυμίου (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΝΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 0
ΠΑΛΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 2
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ): 0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου  (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αλεξάνδρου (ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ): 0
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 1
ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΝΑ του Χρήστου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 4
ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ): 0
ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 1
ΣΥΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Γεωργίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Πρόδρομου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 3
ΤΖΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου (ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ): 0
ΤΖΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΧΑΡΧΑΡΙΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου (ΠΟΤΑΜΙΑΣ): 0
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΕΤΑ του Γεωργίου (ΟΛΥΜΠΟΥ): 2
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Θεοδώρου (ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ): 0

(8.10.10 – 3:05 π.μ.) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:
Ψήφισαν: 404
Άκυρα: 16
Λευκά: 3

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ -ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ: 1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ -ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ: 4
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ …. – ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ.: 17
ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ -ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: 117
ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ -ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 3
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ -ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓ. 107
ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜ. 8
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ -ΑΓΟΡΑΤΟΣ Κ. 128

Η διαδικασία της καταμέτρησης ολοκληρώθηκε στις 4:50 π.μ. (8.11.2010)


8.10.10 –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ -Εκλογικής Περιφέρειας Λιβαδίου Παρασκευή, Νοέ. 5 2010 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ                             
Λιβάδι, 3 Νοε 2010
Αρ. Πρωτ.: 2899

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
  2. Την αριθ. 50/23-10-2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

 Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Ελασσόνας:

[…]  

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 7η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 7:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την 5997/18-10-2010 απόφαση του Νομάρχη:

Δ.Κ. Λιβαδίου

93ο Εκλογικό Τμήμα  (Πολιτιστικό Κέντρο)  Από Α έως Γκαβοτάσιου Καλλιόπη

94ο Εκλογικό Τμήμα (Εξωραϊστικός Σύλλογος)  Από Γκατζούνη Άννα       έως Ζώτσικα Μαρία

95ο Εκλογικό Τμήμα (2ο Δημοτικό Σχολείο) Από Θάνου Ευτέρπη έως Κοκκινοπλίτης Στέφανος

96Ο Εκλογικό Τμήμα (Λύκειο Λιβαδίου) Από Κόλλια Αικατερίνη έως Μπαζούκης Χριστόφορος

97Ο Εκλογικό Τμήμα (1ο Δημοτικό Σχολείο) Από Μπάμπα Αικατερίνη έως Πάπας Κων/νος

98ο Εκλογικό Τμήμα (Ζάννειο Μορφ. Κέντρο) Από Παρτάλα Άννα έως  Τζημάλα Φιλή

99ο Εκλογικό Τμήμα (Γυμνάσιο) Από Τζημάλας Αθανάσιος έως  Τέλος Καταλόγου

Τ.Κ. Δολίχης

100ο Εκλογικό Τμήμα (Δημοτ. Σχολείο) Από Α έως Τέλος Καταλόγου

Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται σε 41.
Οι έδρες της Εκλογικής Περιφέρειες Λιβαδίου ανέρχονται σε 4.
Οι έδρες του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου ανέρχονται σε 5.
Οι έδρες του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης ανέρχονται σε 3.

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτού.

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Γιορτάσθηκε η 28η Οκτωβρίου Πέμπτη, Οκτ. 28 2010 


Παρόλο τον άστατο καιρό και τη βροχή, γιορτάσθηκε κανονικά στη Δολίχη η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά τη δοξολογία πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων από: Πρόεδρο Τοπικού Συμβούλιου, Εθνική Αντίσταση, Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο, Σύλλογο Γυναικών «Φίλα Ευβιότου», Αθλητικό Όμιλο «Ο Δολιχιακός» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Tριπολίτιδα».

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση και η γιορτή στο Πολιτιστικό Κέντρο Δολίχης.

Οι υποψήφιοι των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές Σάββατο, Οκτ. 23 2010 


Οι υποψήφιοι των συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νομεβρίου 2010 της Εκλογικής Περιφέρειας Λιβαδίου και της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης, αλφαβητικά, ανά υποψήφιο δήμαρχο:

Αβρανάς Δημήτριος (Λαική Συσπείρωση):

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1.Λιόλιος Δημήτριος του Βασιλείου
2.Λιόλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3.Μεταξιώτης Αντώνιος του Δημητρίου
4.Μπάμπα Αικατερίνη του Νικολάου
5.Μπόλης Ευάγγελος του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Δολίχης
1.Γκόγκος Νικόλαος του Ανδρέα
2.Θεοδωράκης  Χρήστος του Βασιλείου
3.Κατσάρας Ιωάννης του Αθανασίου
4.Λιόλιου Μαρία του Θεοδώρου

Καραγιάννης Χρήστος (Δήμος Ελασσόνας – Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1.Γκούμας Ιωάννης
2.Μαγιώνας Δημήτριος
3.Μπίσμας Αντώνιος
4.Σαλαβάτη Αντωνίου Αικατερίνη
5.Τζημαγιώργης Ευάγγελος
6.Τσακνάκη Αθανασία (Θωμά)

Τοπική Κοινότητα Δολίχης
1.Γκόγκος Νικόλαος του Αθανασίου
2.Τσακνάκης Παναγιώτης του Αθανασίου
3.Φωτίου Σπυριδούλα του Αθανασίου

Πασχόπουλος Γεώργιος (Ολύμπου Πολιτεία)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1.Γκόγκου -Λούκα Κωνσταντίνα
2.Καρανίκας Θεμιστοκλής
3.Καψάλης Αθανάσιος
4.Μαντζάρας Γεώργιος
5.Μεταξιώτης Ιωάννης
6.Στερνάκας Δημήτριος

Τοπική Κοινότητα Δολίχης
1.Λιόλιου Αναστασία του Αθανασίου
2.Μπαλανίκας Φώτιος του Νικολάου
3.Τσιόγκας Θεόκλητος του Ανδρέα

Προς τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7/11/2010 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Οι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι με την παρούσα καταρτίζουμε συνδυασμό με το όνομα ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και έμβλημα η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Δεξιά τους υπάρχει παράσταση  γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.

Ο συνδυασμός αυτός θα πάρει μέρος στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010 στο Δήμο Ελασσόνας  και παρακαλούμε να ανακηρυχθεί, ως έγκυρα δηλωμένος.
Η δήλωσή μας περιλαμβάνει τον υποψήφιο Δήμαρχο και  τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και Συμβούλους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, όπως ακολουθεί.
Αβρανάς Δημήτριος  του Αντωνίου   Υποψήφιος Δήμαρχος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
1.Αβρανά Αγλαΐα του Αντωνίου             υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Αντιχασίων)
2.Γκονέλας Λάμπρος  του Νικολάου        υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Αντιχασίων)
3.Καραμπάλιος Δημήτριος του Αθανασίου      υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Αντιχασίων)
4.Σταμουλόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη      υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Αντιχασίων)
5.Τζήμος Απόστολος του Αθανασίου          υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Αντιχασίων)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ
1.Κουμαντζέλη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου    υποψ. δημ. Συμβ. (εκλ.περιφ. Βερδικούσιας)
2.Μπακλαβάς Κωνσταντίνος του Ευθυμίου       υποψ. δημ. Συμβ. (εκλ.περιφ. Βερδικούσιας)
3.Σβάρνας Γεώργιος του Ιωάννη             υποψ. δημ, συμβ. (εκλ.περιφ.Βερδικούσιας)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1.Αετόπουλος Ιωάννης του Λεωνίδα         υποψ. δημ. Συμβ. (εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
2.Αλέξης Ηλίας του Κωνσταντίνου            υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
3.Βίτκος Αθανάσιος του Σταύρου             υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
4.Γαλάτος Ιωάννης του Θωμά                  υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
5.Γεωργιάδου Αναστασία του Γεωργίου        υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
6.Γκουνός Νικόλαος  του Ιωάνννη               υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
7.Δήμου Αικατερίνη του Αντωνίου              υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
8.Κητσούλης Νικόλαος του Αθανασίου        υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
9.Μπαλανίκας Βασίλειος του Αθανασίου      υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
10.Ντίνας Ευάγγελος του Βασιλείου             υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
11.Παλάκας Αντώνιος του Κωνσταντίνου    υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
12.Παλάσκας Μιχαήλ του Αθανασίου           υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
13.Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Βασιλείου υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
14.Σαμαρά Άννα του Χρήστου           υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
15.Συμεωνίδη Αφροδίτη του Πρόδρομου          υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
16.Συμεωνίδου Ευθυμία του Γεωργίου       υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
17.Τζιβής Γεώργιος του Δημητρίου             υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
18.Τόλιος Δημήτριος του Ιωάννη               υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
19Χαρχαρίδου Αναστασία του Νικολάου     υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)
20.Ψωμιάδου Δέσποινα του Θεοδώρου       υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Ελασσόνας)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΑΣ
1.Καλόγηρος Αστέριος του Ιωάννη                   υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Καρυάς)
2.Δάσιου-Τάσιου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου   υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Καρυάς)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

1.Λιόλιος Δημήτριος του Βασιλείου     υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Λιβαδίου)
2.Λιόλιος Κωνσταντίνος του Αθανασίου   υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Λιβαδίου)
3.Μεταξιώτης Αντώνιος του Δημητρίου   υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Λιβαδίου)
4.Μπάμπα Αικατερίνη του Νικολάου υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Λιβαδίου)
5.Μπόλης Ευάγγελος του Ιωάννη       υποψ. δημ. Συμβ.(εκλ.περιφ. Λιβαδίου)

Επόμενη σελίδα: »

Αρέσει σε %d bloggers: