Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης Πέμπτη, Οκτ. 2 2014 


Με τη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΡ10-Γ14 (25.11.2013), καθορίστηκε όπως η καυσοξύλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης θα πραγματοποιείται για μία διετία (2 έτη) από 25 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου για το 2013 και από 1 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου το 2014 στη θέση Νικολίτσα (730στρεμ περίπου) σε Κοινόχρηστη έκταση της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης και ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Από το υδραγωγείο βαδίζοντας βόρεια την κορυφογραμμή μέχρι την νοητή συνάντηση με το πρώτο ρέμα,
Δυτικά: από τέλος Αναδασμού μέχρι πρώτο ρέμα πάνω από τον δρόμο (βαδίζοντας βορειοανατολικά στα δεξιά),
Νότια: από το υδραγωγείο βαδίζοντα δυτικά μέχρι τέλος αναδασμού και
Βόρεια: Από το πρώτο ρέμα ανηφορίζοντας μέχρι την κορυφή του λόφου εξαιρουμένων τριών αγροτεμαχίων 83,84,85 διανομής 1927 τα οποία αναφέρονται ως ξένες ιδιοκτησίες.

2. Η υλοτομία θα γίνεται με τους δασονομικούς κανόνες και με υπόδειξη των αρμοδίων τοπικών δασικών οργάνων (Δασοπόνου – Δασοφύλακα). Κατ αυτή θα υλοτομούνται με επιλογή από τις πυκνές λόχμες και ομάδες τα πρεμνοβλαστήματα πουρναριού, που μπορούν να αποδώσουν καυσόξυλα και σε βαθμό τέτοιο ώστε η συγκόμωση να μη κατέρχεται κάτω του 0,7.

3. Δικαίωμα υλοτομίας έχουν μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης και η ποσότητα που θα υλοτομεί η κάθε οικογένεια ανέρχεται σε τέσσερις (4) τόνους.

4. Η υλοτομία θα γίνεται ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας από κάθε δικαιούχο, τις εργάσιμες ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου και μόνο μετά από ενημέρωση στην υπηρεσία μας από την προηγούμενη μέρα είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2493022243 για να εγγραφεί σε κατάσταση το ονοματεπώνυμο το τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς και λήψη οδηγιών από τον Δασοπόνο της περιοχής.

5. Η μεταφορά θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο το οποίο θα έχει εγγραφεί και μόνο από τον τόπο υλοτομίας μέχρι το σπίτι του δικαιούχου στην Τοπική Κοινότητα Δολίχης. Η μεταφορά σε άλλο τόπο και οικισμό απαγορεύεται.

6. Η υλοτομία καυσοξύλων από οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από τις παραπάνω απαγορεύεται, καθώς και η υλοτομία οποιουδήποτε άλλου δασοπονικού είδους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η 7/28-05-2012 Ρυθμιστική Δασική Διάταξη.

8. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων».

Δι@υγεια: ΒΛ1ΥΟΡ10-Γ14 -ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-

Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης Παρασκευή, Σεπτ. 26 2014 


Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης την 25ηΣεπτεμβρίου 2014, στην οποία  συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας
 2. Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” […]
 3. Λειτουργία αγροτικού ιατρείου
 4. Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας
 5. Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας
 6. Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων
 7. Προβλήματα άρδευσης
 8. Προβλήματα δημοτικού φωτισμού
 9. Προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης του πρασίνου
 10. Προβλήματα παιδικών χαρών και
 11. Έκτακτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων.

Στη νέα και επίσημη ιστοσελίδα www.doliche.gr δημοσιεύονται πλέον θέματα που άπτονται στη διαχείριση της Τοπικής Κοινότητας, όπως το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης κ.ά.

Αρέσει σε %d bloggers: