Το 7μελές Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου που εκλέχθηκε τον Απρίλιο 2018 αποτελείται από:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Κ. Γκόγκου
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ιωαν. Μαντζάρας
Γ. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αθ. Παπαδημητρίου
Ταμίας: Ιωάννης Αθ. Κατσάρας
Μέλη: Θεόδωρος Κ. Λιόλιος, Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας, Κωνσταντίνος Β. Γκόγκος

Προηγούμενα Δ.Σ.:

2016-2018:

Πρόεδρος: Στέργιος Κ. Μίχος 
Αντιπρόεδρος: Βάια Αθ. Παπαδημητρίου
Γ. Γραμματέας: Ανθή Δημ. Μαντζάρα
Ταμίας: Σταύρος Χρ. Θεοδωράκης
Μέλη: Θεόδωρος Κ. Λιόλιος, Ευαγγελία Θ. Λιόλιου, Ευάγγελος Β. Τσακνάκης

2014-2016:

Πρόεδρος: Θεόφιλος. Δ. Λιόλιος
Αντιπρόεδρος: Στέφανος Γ. Σουγλής Στέφανος
Γ. Γραμματέας: Σταύρος Χρ. Θεοδωράκης
Ταμίας: Φώτιος Αθ. Μαντζάρας Φώτης
Μέλη: Θεόδωρος Φωτ. Γκόγκος, Ιωάννης Αθ. Κατσάρας, Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας

2012-2014:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Φ. Παπακωνσταντίνου
Γ. Γραμματέας: Στέργιος Κ. Μίχος
Ταμίας: Κωνσταντίνος Β. Γκόγκος
Μέλη: Σταύρος Χ. Θεοδωράκης, Βιργινία Π. Μαντζάρα, Φώτιος ΑΘ. Μαντζάρας

2010-2012:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Β. Τσακνάκης
Αντιπρόεδρος: Θωμάς Παν. Λιόλιος
Γ. Γραμματέας: Απόστολος Χρ. Τσακνάκης
Ταμίας: Ιωάννης Αθ. Κατσάρας
Μέλη: Σταύρος Χ. Θεοδωράκης, Αθανάσιος Κ. Λιόλιος, Θεόφιλος Θεόδ. Λιόλιος