Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ» ιδρύθηκε με ζήλο και μεράκι για την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό από δραστήριους Δολιχιώτες την 15-2-1979 στη Δολίχη. Φιλοξενείται στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος και αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.

Η ίδρυση του ως σκοπό έχει:

Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και την ανάπτυξη αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των κατοίκων του χωριού.

Την αναβάθμιση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού.

Τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Την καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας από τις αρχές ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο.

Τη συνεργασία με παρόμοια Σωματεία και Συλλόγους (εκτός πολιτικών κομμάτων ή οργανώσεων)

και πλέον σήμερα μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό τους έχει πετύχει.

Επίσης από το Σύλλογο ιδρύθηκε και λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι:

 • Οργάνωση πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Λαϊκές παραδόσεις
 • Εκθέσεις ζωγραφικής, βιβλίου και φωτογραφίας
 • Προβολές κινηματογραφικών ταινιών
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Διοργάνωση εκδρομών
 • Διοργάνωση αθλητικών και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων
 • Έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων που δεν θα είναι ασύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου.
 • Διατήρηση βιβλιοθήκης – δανεισμός βιβλίου
 • Τράπεζα Αίματος
 • Δεντροφύτευση

Ο  Σύλλογος ενεργεί πάντα με γνώμονα τον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά των μελών του.

Αποτελείται από 80 ενεργά  μέλη και δικαίωμα εγγραφής έχει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, ηλικίας άνω των 15 ετών, είτε «Δολιχιώτης» είτε φίλος της Δολίχης.

Το 7μελές Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου που εκλέχθηκε τον Απρίλιο 2018 αποτελείται από:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Κ. Γκόγκου
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ιωαν. Μαντζάρας
Γ. Γραμματέας: Κώστας Αθ. Παπαδημητρίου
Ταμίας: Ιωάννης Αθ. Κατσάρας
Μέλη: Λιόλιος Κ. Θεόδωρος, Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας, Κώστας Β. Γκόγκος

Καταστατικό Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Τριπολίτιδα»