Στοιχεία Ιστορίας

Στην Ενότητα «Στοιχεία Ιστορίας«, καθώς τα κείμενα αντλούνται από πηγές, η βιβλιογραφία των οποίων αναγράφεται ρητά σε κάθε σελίδα, η χρήση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να γίνεται βάσει των κανόνων που ορίζει ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων.