ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Λιβάδι, 2 Ιουν  2009

Αρ. πρωτ.: 1917

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφοφορίας των εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροσώπων

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 7-6-2009

Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 1180/81 «περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 4 του Π.Δ.. 351/31-12-2003 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών.
  2. Την αριθμ. οικ. 321/ 13.5.2009 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα, τα καταστήματα ψηφοφορίας και η κατανομή των εκλογέων σε αυτά της εκλογικής περιφέρειας Ν. Λάρισας συμπεριλαμβανομένων των ετεροδημοτών, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα (περιοχή Ν. Λάρισας) και των εκλογέων του άρθρου 27 του Π.Δ. 351/2003.
  3. Την υπ’ αριθμ. 31692/24.5.2009 προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιούνται οι ανακηρυχθέντες συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, σύμφωνα με την απόφαση 66/ 24.5.2009 του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε

Στους εκλογείς του Δήμου Λιβαδίου ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009 θα διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την 7η πρωινή ώρα και θα λήξη την 7η εσπερινή ώρα της ίδιας ημέρας.

Οι εκλογείς άνδρες και γυναίκες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να προσέλθουν για ψηφοφορία στα παρακάτω εκλογικά τμήματα, εφοδιασμένοι με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

  • Τμήμα 313ο (Πολιτιστικό Κέντρο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμο τους αρχίζει από  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως και ΓΙΑΤΙΜΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  • Τμήμα 314ο (Εξωραϊστικός Σύλλογος) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΓΚΑΒΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως και ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ και  Α.Τ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ
  • Τμήμα 315ο (2ο Δημοτικό Σχολείο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΑΒΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ έως και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ.
  • Τμήμα 316ο (Λύκειο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΑΝΝΑ έως και ΜΠΟΥΤΖΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
  • Τμήμα 317ο (1ο Δημοτικό Σχολείο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΝΤΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  • Τμήμα 318ο (Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΤΑΖΕ ΑΝΝΑ έως ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ.
  • Τμήμα 319ο (Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) Άνδρες – Γυναίκες που το επώνυμό τους αρχίζει από ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως και ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ.

Ο Δήμαρχος Λιβαδίου

Γαλάνης Γεώργιος