Έφυγε αιφνιδίως την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 ο Δημοτικός Σύμβουλος Λιβαδίου Γκόγκος Γεώργιος. Με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου του, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 3/1/2010 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδίου.

Κατά την συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, το σώμα ομόφωνα ενέκρινε

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

για την απώλειά του και αφού έλαβε υπόψη του:

1.- Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου Λιβαδίου κ. Γαλάνη Γεώργιου, ο οποίος εξήρε   την προσωπικότητα, και την προσφορά του εκλιπόντος στο Τοπικό Διαμέρισμα Δολίχης του Δήμου Λιβαδίου, ως Δημοτικός Σύμβουλος. Υπό το αυτό πνεύμα μίλησε και ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γκούμας και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου και των παρισταμένων Δημοτικών Συμβούλων, όπως το Σώμα εγκρίνει την έκδοση του ψηφίσματος:

3.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 140 παρ. 4

4. -Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Να εκφράσει την θλίψη του στην οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος Δημοτικού Συμβούλου Γκόγκου Γεώργιου.

β) Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του εκλιπόντος εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης.

γ) Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη νεκρώσιμο ακολουθία.

δ) Η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει με δαπάνη του Δήμου.

ε) Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στους οικείους του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

Αποφασίστηκε σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λιβαδίου, διαβάστηκε και υπογράφτηκε:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Δολίχης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γαλάνης Γεώργιος