Μετά τις απαραίτητες ενέργειες του Δήμου Ελασσόνας, το Πολιτιστικό Κέντρο επανασυνδέθηκε στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ πριν από δύο ημέρες.