Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις, έλαβε την πρωτοβουλία να περιποιηθεί το πράσινο στους κεντρικούς ανοικτούς χώρους ώστε να είναι όλα έτοιμα για το 4ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις».