Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» ευχαριστεί θερμά τον κ. Χρήστο Αθ. Κλεισιάρη για την προσφορά των παρακάτω βιβλίων, ενισχύοντας τη βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Γούλης, Γ. Μαΐδης, Γ. 1967. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θεσσαλονίκη: Φιλολογική Γ. Μπίμπη.

Υπό Ομάδος Γάλλων και Ελλήνων Αρχιτεκτόνων και Διακοσμητών. 1983. Διακόσμηση. Αθήνα: Παλμός.

Υπό Ομάδος Ελλήνων και Ξένων Επιστημόνων. 1969. Εγκυκλοπαίδεια της Γυναίκας. Αθήνα: Παλμός.

Κλιάφα, Μ. 2006. Μύθοι και Θρύλοι της Θεσσαλίας. Αθήνα Κέδρος.

Πετρόπουλος, Η. 1991. Ρεμπέτικα Τραγούδια. Αθήνα: Κέδρος.

Seinger, A.M. 1979. Εγκυκλοπαίδεια της Ομορφιάς. Αθήνα: Παλμός.

Ο ανωτέρω προσέφερε, επίσης, ένα μαγνητόφωνο παλαιού τύπου για το Λαογραφικό Μουσείο.