αιμοδοσία

Καλούνται όσοι θέλουν και μπορούν να δώσουν αίμα, να παραβρεθούν την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 09:00 π.μ στο αγροτικό ιατρείο Δολίχης, εκεί όπου θα βρίσκεται η κεντρική μονάδα αιμοληψίας. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης » Η Τριπολίτιδα»