Στην κεντρική πλατεία της Δολίχης  γίνονται οι εργασίες για την ανάπλαση της.